?>

Axtair Automorpho® Axensor

Nowa, innowacyjna i atrakcyjna seria silnikowych materacy powietrznych dla pacjentów o ryzyku odleżyn „od średniego do wysokiego” lub z odleżynami w stadium od 1 do 4 w strefie oparcia, na podstawie oceny klinicznej. Waga pacjenta: 30 do 165 kg (AT12), 30 do 180 kg (AT15, AT15DV) i 30 do 200 kg (AT20).
GŁÓWNE CECHY

    • Technologia Axensor®, łącząca w sobie funkcje wykrywania nachylenia klatki piersiowej, transmisji do kompresora, analizy i komunikacji danych za pomocą technologii Bluetooth oraz obsługi urządzenia

    • Śledzenie zdarzeń technicznych i związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego. Pomoc w zakresie prac konserwacji zapobiegawczej i naprawczej

    • Pomoc w zakresie leczenia odleżyn w oparciu przy wykorzystaniu alternatywnych rozwiązań sprawdzonych klinicznie (EC2005-06, EC2007-8, EC2013)

    • Waga pacjenta 165 kg (mod. 12 cm - AT12) i 180 kg (mod. 15 cm - AT15).

    • Odciążenie na wysokości pięty