INFORMACJE DLA INWESTORÓW

Grupa WINNCARE współpracuje ze specjalistami ze świata (para)medycznego, opracowując gamę wyposażenia medycznego dostosowanego do potrzeb osób potrzebujących opieki oraz ich opiekunów.
Groupe IDI

Fira IDI od ponad 40 lat specjalizuje się we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw - obecnie Grupa zarządza ponad 4,1 miliardami aktywów.

Od samego początku swojego istnienia, grupa IDI uważała za kluczowy element swojej strategii działania na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności oraz zapewnienie niezbędnej reaktywności. Te trzy filary działalności Grupy do dziś zapewniają jej rynkowy sukces.

Grupa IDI prowadzi działalność w zakresie wszystkich rodzajów inwestycji, inwestując zarówno na własny rachunek, jak i w imieniu stron trzecich. Grupa dysponuje znacznymi zasobami, które wykorzystuje, aby wesprzeć długoterminowy rozwój spółek, w które inwestuje, we współpracy z ich menedżerami. Starając się zawsze znajdować możliwości rozwoju, grupa IDI inwestuje w prawdziwe „perełki” wśród przyszłościowych przedsiębiorstw. Celem grupy jest zapewnienie im zasobów ludzkich i finansowych w celu przyspieszenia rozwoju, wspierania wzrostu, pomocy w zakresie podejmowania niezbędnych wyzwań i wyrażeniu pełnego potencjału.

Transakcja ta wpisuje się w realizowaną przez grupę IDI strategię wspierania firmy WINNCARE i jej zespołów zarządzających w dziedzinie realizacji projektów rozwojowych we Francji i w Europie.
Grupa WINNCARE współpracuje ze specjalistami ze świata (para)medycznego, opracowując gamę wyposażenia medycznego dostosowanego do potrzeb osób potrzebujących opieki, niepełnosprawnych, a także pracowników służby zdrowia i placówek opiekuńczych. Naszym celem jest poprawa jakości usług, opieki i życia ludzi poprzez oferowanie im produktów oraz usług o najwyższych parametrach jakościowych i wydajnościowych. Strategia rozwoju firmy WINNCARE będzie realizowana w oparciu o trzy kluczowe czynniki: innowacyjne produkty, wzrost sprzedaży eksportowej oraz poszukiwanie możliwości rozwoju zewnętrznego.

Marco de Alfaro, zastępca dyrektora grupy IDI, wyjaśnia: «firma WINNCARE przekonała nas swoją pozycją na rosnącym rynku starzejącej się populacji (osób, które nie dysponują autonomią) i swoimi obiecującymi produktami, które pozwalają zaoszczędzić pieniądze i zmniejszyć cierpienie tych osób (zapobieganie powstawaniu ran, pomoc w zakresie opieki domowej nad pacjentami). Jesteśmy także pod dużym wrażeniem zespołu zarządzającego firmy, który dysponuje wszystkimi kwalifikacjami, które dzięki wsparciu ze strony grupy IDI zapewnią firmie całkowicie nowy wymiar.»

Philippe Chêne, Prezes Zarządu firmy WINNCARE, dodaje: «Cały zespół zarządzający i ja osobiście jesteśmy dumni z zaufania grupy IDI w odniesieniu do inwestowania w firmę WINNCARE - jestem pewien, że stanowi to niezwykle ważny krok, który zapewni nam utrzymanie naszej pozycji lidera na francuskim, a wkrótce także europejskim rynku łóżek medycznych oraz produktów zapobiegających powstawaniu odleżyn.»

Groupe IDI – 18, avenue Matignon 75008 PARIS - www.idi.fr