KALIN

Łóżko medyczne dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat (wzrost < 146 cm), które utraciły autonomię w zakresie poruszania się. Utrata autonomii może mieć charakter przejściowy lub ostateczny.
GŁÓWNE CECHY

    • Wysokość min. 300mm

    • Łóżko z poprzeczkami

    • Wymiary: 80×160 cm

    • Amplituda: 29,7 do 77,5 cm

    • 3 funkcje elektryczne